Logo Easy Life Square

Privacy Verklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17 de februari de 2023 en geldt voor burgers en wettelijke permanente inwoners van de Europese Economische Zone en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij doen met de gegevens die wij over u verkrijgen via https://www.easylifesquare.com. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder meer dat:

wij duidelijk aangeven voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen we door middel van deze privacyverklaring;
wij ernaar streven onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
wij vragen eerst uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dit ook van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
wij respecteren uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens of om deze op uw verzoek te laten corrigeren of verwijderen.
Als u vragen heeft, of wilt weten welke gegevens wij precies van u bewaren, neem dan contact met ons op.

  1. Doel, gegevens en bewaartermijn
    Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen of ontvangen voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: 

1.1 Contact – Via telefoon, post, e-mail en/of webformulieren

Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

Een voor- en achternaam

Een e-mailadres

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Bij het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn

Bij beëindiging van de dienst bewaren wij deze gegevens voor de volgende periode: 5 jaar.

1.2 Nieuwsbrieven

Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

Een voor- en achternaam
Een e-mailadres

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Bij het verstrekken van toestemming.

Bewaartermijn

Bij beëindiging van de dienst bewaren wij deze gegevens voor de volgende periode: 5 jaar.

1.3 Om gepersonaliseerde producten en diensten te kunnen aanbieden

Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

Een voor- en achternaam
Een e-mailadres

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Bij het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn

Bij beëindiging van de dienst bewaren wij deze gegevens voor de volgende periode: 5 jaar.

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over cookies vindt u in ons Cookiebeleid.

3. Openbaarmakingspraktijken

Wij maken persoonlijke informatie bekend als wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in reactie op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een zaak die verband houdt met de openbare veiligheid.

Indien onze website of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en eventuele kandidaat-kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Google.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

4. Beveiliging

Wij hechten veel waarde aan de beveiliging van persoonsgegevens. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens wordt beschermd en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden herzien.

5. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen alvorens gebruik te maken van deze websites.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Daarnaast zullen wij u waar mogelijk actief informeren.

7. Toegang tot en wijziging van uw gegevens

Heeft u vragen of wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

U heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee zal gebeuren en hoe lang ze worden bewaard.

Recht op toegang: U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.

Recht op rectificatie: u heeft het recht uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te schermen wanneer u dat wenst.

Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht die toestemming in te trekken en uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Recht op overdracht van uw gegevens: u hebt het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en ze in hun geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij voldoen hieraan, tenzij er gerechtvaardigde redenen zijn voor de verwerking.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Contactgegevens

Tom Van Biesen
Carrer dels Plans 3, 3-1
AD100 Ransol – Canillo
Andorra

Website: https://www.easylifesquare.com
E-mail: info@easylifesquare.com

Telefoonnummer: +376636650